Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact
Development sociologist: emphasis on environmental issues and public administration. Certified Project Management Associate IPMA D Over twenty years of experience in consultancy. Main interest lies in the way people value, use and sustainably manage their natural environment. Themes: development of sustainable tourism, citizens values assessments, the integration of social aspects in environmental impact assessment, and risk perception. Secretary / process management in complex administrative environments: organisation and management of consultative structures, writing discussion papers and reporting documents, management of virtual office and  website. Communication skills aimed at stakeholder involvement in decision processes: informative (web- based) texts, brochures and publications to be used by a broad audience. Dutch speaking, practical experience in English, Spanish, Portuguese, French and German.  
Niet-westers sociologe gespecialiseerd in milieukunde en bestuurskunde. Meer dan twintig jaar werkervaring als consultant: analytisch en doelgericht. Gecertificeerd Project Management Associate IPMA D Secretaris in een complexe administratieve omgeving: opzetten en organiseren van overlegstructuren, documentenbeheer, beheer virtueel kantoor en website, inhoudelijke en redactionele bijdragen aan besluitvormingsdocumenten. Interesse in de manier waarop mensen hun leefomgeving waarderen, gebruiken en duurzaam (kunnen) beheren. Inhoudelijke thema’s: duurzaam toerisme en recreatie, belevings- en leefbaarheidsstudies, risicoperceptie, integratie van sociale aspecten in milieueffectrapportage. Goede schriftelijke  communicatieve vaardigheden gericht op betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming;  ontsluiting van wetenschappelijke informatie; rapporteur; schrijver van webteksten, brochures en boekpublicaties. Naast Nederlands vaardigheid in vijf talen: Engels, Spaans, Portugees, Frans en Duits (van goed naar basaal)  
Marlies van Schooten