Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact

Dams and water transfer in the Mara River Basin - Kenya/Tanzania

On the basis of a review of relevant documentation, an assessment is made of procedural and content issues that will need to be taken into account for decision making on dam projects. A road map is provided for decision makers on (i) information needs, (ii) steps in planning an decision making, and (iii) relevant stakeholders in the process.    2020 - B4LIFE  / EU DEVCO

Twelve bridges - Laos

Member of a working group to review an ESIA for the construction of 12 bridges in Southern Laos.    2020 - NCEA / RVO

Blue Action Fund

Facilitator in developing a project proposal for ecosystem-based adaptation to climate change in the Western Indian Ocean, under the Blue Action Fund, with focus on the Rufiji and Zambesi delta’s in Tanzania and Mozambique. 2020 - Wetlands International

Bar - Boljare Highway

SevS provides a speaker in two conferences in Podgorica, Montenegro, on road construction in a World Heritage Site (Tara river), addressing applicable European Union regulations for such project. 2019 - 2020 MANS / Heinrich Böll Stiftung

Cybersecurity in de watersector

In het aanvullende Bestuursakkoord Water (BAW+) hebben de waterpartners zes afspraken vastgelegd over het onderwerp “cybersecurity in de watersector”.  Het ministerie van IenW heeft de regie bij de implementatie van de afspraken. Hiervoor is de interbestuurlijke werkgroep ‘cybersecurity in de watersector’ opgericht. SevS voert het secretariaat van de werkgroep. 2019 - Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Changement Climatique et EIES 

The lnstitute Francophone pour le Développement Durable (IFDD) and the Bureau Nationale pour I'Evaluation Environnementale (BNEE) in Niger are developing a guide for the consideration of Climate Change in ESIA for the francophone community. Through NCEA  SevS provides review and coaching support. 2020 - Netherlands Commission for Enviromental Assessment

Inbreng veiligheidsregio’s in Omgevingsplannen - Handreiking

tAls vervolg op de handreiking omgevingsvisies ontwikkelen de veiligheidsregio’s een handreiking omgevingsplannen: een praktisch bruikbaar en landelijk gedragen document dat inhoudelijke en procesmatige ondersteuning biedt bij het schrijven van de veiligheidsparagraaf in het omgevingsplan.  SevS verzorgt inhoudelijke, redactionele en procesondersteuning bij de totstandkoming van de handreiking 2019 - Veiligheidsregio Groningen

Werkgroep NOVI

De Omgevingswet vergt een integrale benadering voor de bescherming, het gebruik en de inrichting van onze fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio’s willen graag een bijdrage leveren aan de op te stellen Nationale Omgevingsvisie, vanuit hun visie op een duurzaam veilige fysieke leefomgeving. SevS voert secretariaat. 2017 - Instituut voor Fysieke Veiligheid
2020