Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact

The financial gap of SDG 14: Life below water

Estimate the costs of achieving SDG14, the existing available financial resources and the gap in resources needed to reach SDG14. Provide recommendations how to bridge that gap. An analysis of available funding sources, including national, regional, international, public and private. 2019 - WWF Norway (through Conow, Oslo)

Kampala-Jinja expressway

On behalf of the EU delegation in Kampala, carry out an independent desk review of the Kampala - Jinja Expressway  ESIA in order to answer the question whether the ESIA provides sufficient basis for drafting the Request for Proposals in a public-private design-finance-build--operate-transfer (DBOT) contract model with competitive dialogue. 2019  European Commission (via Agreco)

Strategic planning for the hydropower sector

In collaboration with The Nature Conservancy and NCEA develop an agenda on strategic planning in the hydropower sector. Activities include an assessment of synergies between TNC’s Hydropower by Design (HbD) and Strategic Environmental Assessment (SEA); global inventory of SEA cases for hydropower; write the business case for SEA and strategic planning in the hydropower sector; write an advocacy paper for the use of HdB in SEA for hydropower. 2018 - 2019  NCEA & The Nature Conservancy

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties

De handleiding gaat in op de vraag op welke manier ook voor mensen op buitenlocaties, zoals campings, sport- en evenemententerreinen,  zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging gemaakt kan worden, vergelijkbaar met de getrapte benadering voor mensen in gebouwen. SevS verzorgt procesondersteuning en inhoudelijke redactie van de handreiking. 2018 - 2019  Min.I&W / VR Groningen

Energy Community Sustainability Forum (Vienna)

Invited panel member at the Energy Community Sustainability Forum: Embracing a Decarbonized Future, on the do’s and don’ts of environmental assessment for hydropower in the Western Balkan. 2019  Energy Community Secretariat

Hollandsche IJsselkering

Het stroomgebied van de Hollandsche IJssel kent een grote dijkversterkingsopgave. Op advies uit het

Deltaprogramma zoekt RWS naar een integrale oplossingsrichting voor de stormvloedkering. SevS

legt de resultaten van de specialisten bijeenkomsten vast.

2018 - 2019  RWS West Nederland Zuid
2019