Home Wie / Who Werk / Work Publicaties Foto Contact
Klimaat, natuur en water in beleid, plannen en projecten: Klimaatadaptatie en -mitigatie door veerkrachtige ecosystemen Biodiversiteit en ecosysteemdiensten Waterveiligheid        Werkzaamheden Advies Secretariaat voor beleidsprocessen Training / academisch onderwijs Tekstschrijven (NL / Engels) Fotografie
Home
Home
        Climate, biodiversity and water     in policies, plans and projects: Biodiversity & ecosystem services. Ecosystem-based climate adaptation and mitigation. Integrated Water Resources Management Green & circular development.    Activities Consultancy Text writing (English / Dutch) Project development / appraisal Training & academic education Photography
Slootweg en van Schooten human and natural environment consultants advies voor natuur en leefomgeving